Spotkanie z Bogiem

Wychodząc na EDK nie wiesz, czy dojdziesz. Jeśli masz tę pewność, to wybrałeś złą trasę. Ta niepewność daje utratę kontroli. Utrata kontroli wymaga zaufania, otwarcia się na coś nieznanego. Zaufanie i otwartość są konieczne do spotkania z Nim.

Na co dzień często planujemy. Lubimy mieć kontrolę. Nad budżetem domowym, pracą, planem wycieczki, swoimi reakcjami czy swoim wizerunkiem. Niby się z kimś spotykamy, ale często nie wychodzimy z kręgu własnych myśli. Niby słuchamy, ale słyszymy tylko to, co chcemy. Niby podejmujemy wyzwanie, ale przewidujemy, jak się ono skończy. Widzimy siebie realizującego swój cel.

STOP!

Wartości EDK

Bóg jest inny. Wyobraź sobie spotkanie z Nim... Broń Boże! Nie będzie tak, jak myślisz. Jeszcze raz. On jest INNY. Święty - to znaczy inny. A On jest święty, święty, święty! Czyli inny, inny, inny. Planując, jak ma wyglądać spotkanie z Nim, skazujesz się na porażkę.

Wybierz więc trasę, którą nie wiesz, czy przejdziesz. Idź nocą, w milczeniu. Trudności nawigacyjne dodają poczucie niepewności i zagubienia. Dojdziesz? Nie wiadomo. Teraz jest szansa. Otwierasz się na nieznane. Musisz komuś zaufać. Już nie tylko sobie. Tracisz siły. Nogi odmawiają posłuszeństwa. Ciało słabnie. Silna wola maleje. Teraz decyduj – czy chcesz iść dalej? Będzie jeszcze gorzej. Po co masz tam iść? Logika już zawodzi. Nie znajdujesz prostej odpowiedzi, ale idziesz. Może za tą granicą jest coś więcej...

  • Wyzwanie - Wychodząc na EDK nie wiesz, czy dojdziesz. Decydując się na wyjście w nieznane, pozwalamy sobie na utratę kontroli, która prowadzi do spotkania z Bogiem.
  • Droga - Wyruszasz w drogę, w ten sposób angażujesz swoje ciało w modlitwę, bo ciało i duch tworzą jedność. Jest to forma ascezy, która może pomóc otworzyć się na Boga. Wychodzisz ze znanego w nieznane.
  • Zmaganie - Podczas drogi pojawia się moment, w którym przestaje być Ci dobrze. Coś zaczyna boleć, marzniesz, zgubiłeś się, przysypiasz, jesteś zmęczony. Zadajesz sobie pytanie, „czy iść dalej”, a jeśli tak, to „dlaczego”. Jest to pytanie o to, co dla Ciebie ważne. Ostatecznie to pytanie może Cię doprowadzić do Boga. Jeśli idziesz dalej ze względu na Niego, to jest to akt wiary.
  • Spotkanie - Dlatego podjąłeś wyzwanie, wyruszyłeś w drogę, zmagałeś się z trudnościami. To jest cel EDK, Twoje indywidualne spotkanie z Bogiem. Po tym spotkaniu wszystko w Twoim życiu może się zmienić

Prowadzić ludzi do spotkania z Bogiem
misja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Standardy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

  • Msza Święta - Eucharystia jest wyrazem naszej miłości do Boga, a także jest otwarciem się na Jego obecność i pomoc.
  • Trasa - Powinna być trudna, prowadzona bezdrożami, licząca co najmniej 40 km. Wyznaczając trasę – stwarzasz każdemu uczestnikowi przestrzeń na spotkanie z Bogiem. EDK to również podróż fizyczna.
  • Noc - EDK odbywa się w nocy, noc jest intymna, w nocy jest trudniej, w nocy można się zgubić, w nocy jest niepewność.
  • Samotność - Jezus szedł sam. EDK przechodzi się, odprawia się i przeżywa samemu.
  • Milczenie - Milczenie pomaga skupić uwagę na celu, w jakim wyruszyliśmy w EDK.
  • Rozważania - EDK to również podróż duchowa – rozważania są przygotowane specjalnie dla tej formy duchowości.

Autor: Ekstremalna Droga Krzyżowa